programy pro školy

mateřské školy

workshopy

Jak workshopy probíhají?

S dětmi si nejprve prohlédneme stálou expozici, společně si budeme srozumitelnou a zábavnou formou povídat jak o historii Werichovy vily, která byla dlouho opuštěná a nyní se do ní opět vrátil život, tak i o jejích obyvatelích, kteří ve vile žili, či vystavených exponátech. V druhé části programu budou děti samy tvořit. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a workshop tak umožní poznat zkoumaný aspekt z obou stran – teoreticky i prakticky.

Kolik workshopy stojí a jaká je jejich kapacita? Cena workshopu je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet dětí ve skupině je 20.

Jak dlouho workshopy trvají? Workshopy trvají 75–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP PV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@museumkampa.cz.

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz.

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

základní školy – 1. stupeň

workshopy

Jak workshopy probíhají?

S dětmi si nejprve prohlédneme stálou expozici, společně si budeme srozumitelnou a zábavnou formou povídat jak o historii Werichovy vily, která byla dlouho opuštěná a nyní se do ní opět vrátil život, tak i o jejích obyvatelích, kteří ve vile žili, či vystavených exponátech. V druhé části programu budou děti samy tvořit. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a workshop tak umožní poznat zkoumaný aspekt z obou stran – teoreticky i prakticky.

Kolik workshopy stojí a jaká je jejich kapacita? Cena workshopu je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet dětí ve skupině je 20.

Jak dlouho workshopy trvají? Workshopy trvají 75–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP PV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@museumkampa.cz.

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz.

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

základní školy – 2. stupeň

workshopy

Jak workshopy probíhají?

V rámci workshopu navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. V druhé části programu budou žáci sami tvořit. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a workshop tak umožní poznat zkoumaný aspekt z obou stran – teoreticky i prakticky.

Kolik workshopy stojí a jaká je jejich kapacita? Cena workshopu je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho workshopy trvají? Workshop trvá 60–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP ZV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

filmová promítání a divadelní představení na objednávku

Promítání či představení jsou tematickým doplněním komentovaných prohlídek nebo workshopů, které žáci mohou absolvovat ve stejný den, ale také v jiném preferovaném termínu.

Tyto programy pro Vás v souladu s RVP ZV chystáme od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

střední školy

workshopy

Jak workshopy probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. Se studenty si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. V druhé části programu budou studenti sami tvořit. Samotná výtvarná činnost je vždy spojena s právě absolvovanou prohlídkou a workshop tak umožní poznat zkoumaný aspekt z obou stran – teoreticky i prakticky.

Kolik workshopy stojí a jaká je jejich kapacita? Cena workshopu je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet studentů ve skupině je 25.

Jak dlouho workshopy trvají? Workshop trvá 60–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. Se studenty si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak ve studentech fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 500 Kč ke skupinové vstupence, maximální počet studentů ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60–90 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

filmová promítání a divadelní představení na objednávku

Promítání či představení jsou tematickým doplněním komentovaných prohlídek nebo workshopů, které studenti mohou absolvovat ve stejný den, ale také v jiném preferovaném termínu.

Tyto programy pro Vás v souladu s RVP chystáme od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

programy pro rodiny s dětmi

workshopy a komentované prohlídky na objednávku

Werichova vila nabízí širokou škálu akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Jsou určeny pro všechny, kdo se zajímají o umění – pro dospělé, pro studenty a pro rodiny s dětmi.

Tyto programy pro Vás můžeme individuálně připravit od července 2017. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu programy@werichovavila.cz

víkendové výtvarné a divadelní dílny

Přijďte s rodinou tvořit do Werichovy vily! Víkendové dílny pro rodiny s dětmi jsou vždy tematicky spojeny se stálou expozicí, kterou Vám lektor představí zábavným a poutavým způsobem. Následné tvoření probíhá na půdě vily, v pěkném počasí na zahradě přímo u Čertovky. Dílny probíhají vždy jednou měsíčně a začínají v 16:00.

Dílny pro Vás chystáme od září 2017. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail programy@werichovavila.cz

Cena workshopu: 100 Kč/dítě, dospělý doprovod zdarma, druhý dospělý za 50 Kč.

narozeninové oslavy

Chcete Vašim dětem připravit netradiční narozeninový zážitek v krásném prostředí Werichovy vily v samém srdci Prahy? Vezměte malé oslavence do Werichovy vily, kde pro ně naši lektoři připraví program přesně na míru podle Vašich představ. Kromě zábavné a interaktivní prohlídky vily si zvolíte mezi navazujícím výtvarným či divadelním workshopem, který se bude odehrávat na půdě vily, v pěkném počasí pod širým nebem na zahradě vily přímo u Čertovky. Workshop je doplněn dalšími zábavnými aktivitami, které pobaví opravdu každého. V případě zájmu pro Vás nachystáme občerstvení, výzdobu nebo narozeninové pozvánky pro kamarády malých oslavenců.

Narozeninové oslavy můžete objednávat od července 2017. Pro více informací pište na e-mail programy@werichovavila.cz

Cena narozeninové oslavy: (na vyžádání)

Program oslavy se může uskutečnit v některém ze světových jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ).

příměstský tábor

Příměstský tábor je tu pro Vás už počtvrté, tentokrát jak v nových prostorách Werichovy vily, tak již tradičně v Museu Kampa!

Chcete si v létě dopřát chvilku pro sebe a zároveň se nebát o zábavu vašich dětí? Přihlaste děti do speciálního letního programu – příměstského tábora! Zkušení lektoři Musea Kampa se postarají Vašim dětem o nabitý program po dva červencové týdny vždy od 08:00 do 16:00.

Každý den na Vaše děti čekají nové zážitky. Ať už půjde o seznámení s naším nejslavnějším malířem Františkem Kupkou v Museu Kampa nebo Janem Werichem ve Werichově vile, vždy to bude zábava a kromě povídání se bude také tvořit. V poledne si společně dáme oběd, který je zajištěn v muzejní restauraci a odpoledne pak bude patřit zábavným hrám v parku, kde se děti pořádně vyřádí. V ceně jsou i sladké odměny a ti nejšikovnější si mohou odnést diplom s podpisem paní Medy. Neváhejte a přihlaste vaše děti do letního zábavného programu. Těšíme se na vás!

Garantujeme malé skupinky do max. počtu 14 dětí, individuální přístup, kulturní rozvoj Vašich dětí v krásném prostředí Werichovy vily a Sovových mlýnů a spoustu zábavy.

Program je koncipován pro děti ve věku od 7 do 13 let.
Kdy: 10.–14. 7. a 17.–21. 7. 2017, je možné se hlásit i na jednotlivé dny.
V případě závazného přihlášení na celý týden a platby předem je na výslednou cenu uplatněna sleva 10 %.
Cena: 640 Kč/den, v ceně je oběd, malá sladká odměna a nápoj v průběhu celého workshopu.
Program rezervujte na adrese rezervace@werichovavila.cz nebo na telefonním čísle +420 251 511 669 (každý všední den od 10:00 do 18:00).
Minimální počet pro uskutečnění programu je 5 dětí.
Těšíme se na Vás v Museu Kampa!

programy pro veřejnost

seznam nadcházejících událostí

doprovodné programy pro veřejnost

komentované prohlídky

Plánujete-li návštěvu vily s přáteli, máme pro Vás připravenu širokou škálu zábavných a interaktivních akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Všechny aktivity rádi upravíme na míru právě pro Vaši skupinu.

Tyto programy pro Vás můžeme individuálně připravit v termínu a čase, který si vyberete, od července 2017. Pro více informací nás kontaktujte na na e-mailu programy@werichovavila.cz

teambuilding

Teambuilding je dnes již tradiční součástí pracovního procesu – stmeluje tým, podporuje vzájemnou důvěru a zefektivňuje spolupráci. Teambuildingové agentury nabízejí nepřeberné množství outdoorových aktivit, adrenalinových a sportovních zážitků, které vyvádějí účastníky z jejich komfortní zóny. Pokud tušíte, že pohybové aktivity i překonávání sebe sama nejsou pro Váš tým to pravé, anebo jen chcete zkusit něco zcela netradičního, zavítejte se svým týmem do Werichovy vily a společně lépe poznejte nejen svět umění a divadla, ale i sebe navzájem.

Pro objednávku teambuildingu či bližší informace nás neváhejte kontaktovat:

Teambuilding můžete pro svůj tým objednávat od července 2017. Pro více informací pište na e-mail programy@werichovavila.cz

Teambuilding nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).