Zpracování osobních údajů přátel a podporovatelů Werichovy vily

V souvislosti s novou směrnicí známou pod zkratkou GDPR (čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) informujeme (Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových) přátele a podporovatele Werichovy vily o zpracovávání jejich osobních údajů v souvislosti s rozesíláním informací o kulturním programu Werichovy vily.
Za tímto účelem Werichova vila uchovává emailovou adresu, jméno a příjmení odběratele newsletteru v zabezpečeném souboru.
K tomuto souboru mají přístup pouze pověřené osoby Werichovy vily.
Werichova vila shromážděné údaje neposkytuje žádným třetím osobám, využívá je pouze pro potřeby rozesílání tzv. newsletteru.
Odhlášení z odběru newsletteru je možné kdykoli, odhlašovací adresa je v patičce každého newsletteru (do 24.5.: programy@werichovavila.cz, od 25.5.: gdpr@werichovavila.cz)

Podrobné informace o zpracování osobních údajů zde:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Werichova vila