programy pro školy

mateřské školy

workshopy

Programy si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů. Maximální možný počet žáků na skupinu je 30.

 

Loutkové Fimfárum

VÝTVARNÝ WORKSHOP

Předmět: český jazyk, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma)

Děti se vydají do světa pohádek – nahlédnou do všech koutů Werichovy vily, kde se skrývají všemožné pohádkové postavy a hrdinové Fimfára Jana Wericha! Proč je moře slané? Je Werichova vila původně rybářským domkem, ze kterého pocházela Zdenička z pohádky Královna Koloběžka První? Jak dlouho by trvalo lakomé Barce, než by se ze svých rodných Dejvic dostala na Kampu? To vše a mnohem více se děti dozví na hravém pohádkovém workshopu ve Werichově vile!

 

Byl jednou jeden pan Werich

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika (fantazie, jazyk, řeč, představivost) a Sebepojetí, city a vůle

Čas: 60 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma)

Děti se seznámí s vousatým panem Janem, kterému kamarádi říkali Jeníku, a který byl před dlouhou dobou obyvatelem vily. Psal moudré pohádky nejen pro děti. Na dílně společně prozkoumáme starou tajuplnou půdu a třeba z jejích zákoutí vyštracháme nějaké kousky příběhů. Pokusíme se najít v nich nějaký smysl – určitě se nám to podaří. Kousky pohádek si pak zkusíme zahrát. Celý program je vhodně propojený aktivizačními metodami dramatické výchovy, tak abychom udrželi energii dílny a děti si odnesly nejen zážitek, ale třeba i nějakou tu vědomost.

 

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP PV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz.

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 800 Kč plus vstupné 60 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV.  Prohlídku si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů.

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

divadelní představení

Fimfárum

Loutková pohádka na motivy slavné knihy J. Wericha.

..a co to vlastně je, to „fimfárum”? Fimfárum je proutek, který je jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska, který se vejde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, všechno v jeho okolí ztuhne a znehybní jako na obrázku. Nepohne se, dokud se jím nešvihne podruhé. Existoval pouze jeden a ten měl čert…
Werichova vila vám přináší novou loutkovou inscenaci: Fimfárum, ve které uvidíte 3 pohádky ze slavné knihy Jana Wericha. Těšit se můžete na malinkatého Palečka a Sněhového žrouta, Čertovské Fimfárum a jednu pohádku do třetice , jak už tomu v pohádkách bývá.

Pro diváky od 3 let.
Scénografie: Tereza Černá
Koncept, hraje: Tomáš Podrazil
Knižní předloha: Jan Werich

Cena: vstupné dítě 130 Kč / doprovod zdarma
Termín: již brzy

 

Golem

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se Studiem DAMÚZA
Čas: 45 minut

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských legendách pojímána i tato oživená bytost, která neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy svého pána.

Cena: vstupné dítě / 130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

 

Král Karel

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý Václav, budoucí král Karel.
Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.
Vhodné pro předškolní děti a žáky 1.stupně ZŠ

Cena: vstupné dítě/130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

 

Pověsti české

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Hravý loutkový příběh na motivy  spisů Dalimila a A. Jiráska. Jaké to bylo žít v dobách Praotce Čecha? Byl Bivoj jak párátko? Libuše jen krásná ? Jak vysoko musel Šemík vyskočit přes Vyšehradské zdivo a umí koně chodit po dvou? Ano otázek je mnoho, avšak není proč si zoufat.  Prastaré archivy vydají svá tajemství…

Pro žáky 1. a 2. tříd a MŠ (pro děti od 5 let)

Cena: vstupné dítě 130 Kč (doprovod zdarma)
Termíny představení: již brzy

Minimální počet dětí 50, maximální kapacita 65 dětí

 

 

Betlém

LOUTKOVO – HUDEBNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. My Vás zavedeme do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky. V jesličkách Ježíšek a okolo něj ti kteří ho mají rádi. Velká sláva to byla, Andělé pěli písně, dokonce i králové jej navštívili. Ale jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes a udělá všechno proto, aby se jej zbavil. Jak to s Ježíškem dopadlo se můžete podívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě.

Cena: vstupné dítě/130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

 

Ukradené Vánoce

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jaké by to bylo mít Vánoce po celý rok? Co by se stalo, kdybychom naopak Vánoce neměli? Co když tady někde někdo je, kdo nám je chce vzít? Všechna kouzla budou marná, ale možná to nejsilnější kouzlo, Kouzlo Vánoc, dokáže vše napravit.

Cena: vstupné dítě/130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

Tyto programy jsou připravovány v souladu s RVP PV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

základní školy – 1. stupeň

workshopy

Programy si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů. Maximální možný počet žáků na skupinu je 30.

 

Byla jednou jedna vila

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma)

Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Žáci se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede děti architekturou budovy a historií ostrova Kampa.

 

Loutkové Fimfárum

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma)

Děti se vydají do světa pohádek – nahlédnou do všech koutů Werichovy vily, kde se skrývají všemožné pohádkové postavy a hrdinové Fimfára Jana Wericha! Proč je moře slané? Je Werichova vila původně rybářským domkem, ze kterého pocházela Zdenička z pohádky Královna Koloběžka První? Jak dlouho by trvalo lakomé Barce, než by se ze svých rodných Dejvic dostala na Kampu? To vše a mnohem více se děti dozví na hravém pohádkovém workshopu ve Werichově vile!

 

Příběh o nepřemožitelném Golemovi

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, vlastivěda, výtvarný výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1200 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma), v ceně workshopu je i modelovací hmota na výrobu Golema

Proč je Golem ve Werichově vile uložený ve sklepě? A jak to, že se nehýbe? Z čeho je vytvořen? A kdo to vlastně vůbec ten Golem je? Program je malým příběhem, během něhož se děti z mateřských škol a 1. stupně ZŠ seznámí s nejoblíbenější pražskou legendou a vyrobí si vlastního Golema.

 

Se slovíčky je nebe na zemi

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací oblast: Člověk a kultura (dramatická výchova), Člověk a jeho svět

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma)

Žáci získají základní informace o životě a díle Jana Wericha a hlouběji prozkoumají především jeho pohádkovou tvorbu. To vše za pomocí metod dramatické výchovy. “Škola hrou” je známé heslo, které jsme si dovolili přetvořit na “škola Dadou”- děti si vyzkouší, jaké je to hrát si se slovy a významy, a společně takto vytvoří krátký příběh, který na závěr dílny odprezentují jednoduchou divadelní technikou.

 

Osvobozené mluvidlo

DIVADELNÍ IMPROWORKSHOP ve spolupráci s divadelní lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací podoblasti: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ a Dramatický obor.

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Dílna improvizace (nejen) jevištní. Rádi byste nechali myšlenky a slova jen tak plynout a nějak tušíte, že ve dvou (a více) se to lépe táhne? Chcete trochu víc pootevřít kanály tvořivosti a představivosti? Rádi či rády byste stmelili skupinku dětí či dospělých společným nezapomenutelným zážitkem? A nebo se jen chcete dozvědět, co je to tzv. „hovadismus“, který W&V tak čile pěstovali a navíc šířili i do řad svých kamarádů?
Velká součást toho nepopsatelného, co pojilo Jana Wericha a Jiřího Voskovce spočívala v jejich hravosti, v čirém a bezelstném blbnutí. Mimo humoru, který je tak osvobozující a hojí mnohé rány, byla tato „sranda“ (údajně též terminus technikus W&V) zároveň nesmírně myšlenkově hluboká. Na dílně se pokusíme osvobodit svá mluvidla, uvolnit se ve hře na cokoliv či kohokoliv. Sloužit nám k tomu budou techniky současného improvizačního divadla, ale také poodhalení toho, jak na to šli W&V. Workshopu proto předchází i krátká interaktivní prohlídka vilou.

Vhodné pro děti od 8 let.

 

Stopaři příběhů

Dílny DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA ve Werichově vile na Kampě

Vzdělávací podoblasti: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 -120 minut, součástí je návštěva dobové pracovny Jana Wericha s možností pozdější prohlídky expozice

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Chcete poznat atmosféru 50. a 60.let 20. století? Dozvědět se, jak se žilo v totalitě od těch, kdo byli tenkrát mladí a zažili ji na vlastní kůži? Prostřednictvím vyprávění pamětníků a divadelně výtvarných aktivit vtahujeme žáky do příběhů z každodenního života a inspirujeme je k bádání o historii ve vlastní rodině. Právě každodennost v kontrastu s událostmi Velkých dějin umožňuje pochopit situace a postoje lidí v této složité době.

Dílny jsou odlišeny dle věkové skupiny žáků, využívají přístupy dokumentárního a autorského divadla, storytellingu a výtvarných technik.

Divadelní skupina TisíciHRAn pořádá divadelně výtvarné dílny ve spolupráci s pamětníky, aktéry svých dokumentárních inscenací Fialky a mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou a Tanky na plovárně – dospívání v 60.tých letech, které uvádí již od roku 2018 ve Werichově vile. TisíciHRAn ve svých inscenacích a dílnách nabízí příklady různého chování lidí v jedné společensko-politické situaci, které dokládají složitost životních dilemat a mohou přispívat k porozumění jednání lidí ve společensko-politickém kontextu dané doby. Záměrem je zobrazovat minulost z různých úhlů pohledu a přistupovat k historii „demokraticky“. Dnešní doba plná protikladů, nejrůznějších vlivů a rychlých proměn klade nároky na schopnost výběru a rozlišování, tvorbě vlastního názoru a postoje. Účelem našich představení a dílen je probudit v dětech kritické myšlení nad každou předkládanou pravdou. 

Vhodné pro děti od 8 let.

 

Divadlo a výtvarné umění

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné dítě / 60 Kč (doprovod zdarma)

O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétních hrách Osvobozeného divadla si společně ukážeme, co všechno obnáší výtvarná složka divadelních představení. Děti si pak vyzkouší, jak by vypadalo výtvarné provedení jejich vlastního divadelního představení a zapojením fantazie budou moci přenést motivy textů V+W například do současného pojetí.

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 800 Kč plus vstupné 60 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV. Prohlídky si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů.

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

divadelní představení

Fimfárum

Loutková pohádka na motivy slavné knihy J. Wericha.

..a co to vlastně je, to „fimfárum”? Fimfárum je proutek, který je jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska, který se vejde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, všechno v jeho okolí ztuhne a znehybní jako na obrázku. Nepohne se, dokud se jím nešvihne podruhé. Existoval pouze jeden a ten měl čert…
Werichova vila vám přináší novou loutkovou inscenaci: Fimfárum, ve které uvidíte 3 pohádky ze slavné knihy Jana Wericha. Těšit se můžete na malinkatého Palečka a Sněhového žrouta, Čertovské Fimfárum a jednu pohádku do třetice , jak už tomu v pohádkách bývá.

Pro žáky 1. a 2. tříd a MŠ

Scénografie: Tereza Černá
Koncept, hraje: Tomáš Podrazil
Knižní předloha: Jan Werich

Cena: vstupné dítě 130 Kč / doprovod zdarma
Termín: již brzy

Minimální počet dětí 45, maximální kapacita 65 dětí

 

Lata

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s Boženou Osvaldovou a Magdalenou Lážnovskou
Čas: 50 minut

Téměř pohádkový příběh, podle skutečné události. O síle odhodlání, velké odvaze a především lásce ke koním.

Loutkovo-činoherní představení mapující životní příběh československé hraběnky Laty Brandis, která vydobyla ženám účast na nejtěžším dostihovém závodě naší planety – Velké Pardubické. Dosud jako jediná žena i závod vyhrála a to v roce 1937, kdy se nad československým národem stahovala černá mračna nacismu.

Volně inspirováno knihou Richarda Askwitha: Nezlomná.

Vhodné pro děti od 6 let.

Cena: 130 Kč vstupné dítě (doprovod zdarma)
Termíny: 19.3., 9.4., 5.6. vždy od 10:00

 

 

Fialky a Mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou – dokumentární divadlo

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn
Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Vhodné pro žáky od 4. třídy

Dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí před šedesáti lety, kde sice voní cukrové fialky a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda.
Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují. A klade si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím.
Inscenace Fialky a mejdlíčka probouzí v dětech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty.

Cena: 130 Kč vstupné dítě (doprovod zdarma)
Termíny:  28.2., 29.2., 15.4. a 16.4. vždy od 10:00

 

Golem

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se Studiem DAMÚZA
Čas: 45 minut

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských legendách pojímána i tato oživená bytost, která neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy svého pána.

Pro žáky 1. a 2. tříd a MŠ (pro děti od 5 let)

Cena: vstupné dítě / 130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

Minimální počet dětí 45, maximální kapacita 65 dětí

 

Král Karel

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý Václav budoucí král Karel.
Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.

Vhodné pro předškolní děti a žáky 1.stupně ZŠ

Cena: vstupné dítě/130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

 

Pověsti české

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Hravý loutkový příběh na motivy  spisů Dalimila a A. Jiráska. Jaké to bylo žít v dobách Praotce Čecha? Byl Bivoj jak párátko? Libuše jen krásná ? Jak vysoko musel Šemík vyskočit přes Vyšehradské zdivo a umí koně chodit po dvou? Ano otázek je mnoho, avšak není proč si zoufat.  Prastaré archivy vydají svá tajemství…

Pro žáky 1. a 2. tříd a MŠ (pro děti od 5 let)

Cena: vstupné dítě 130 Kč (doprovod zdarma)
Termíny představení: 22.11. od 10:00

Minimální počet dětí 50, maximální kapacita 65 dětí

 

Betlém

LOUTKOVO – HUDEBNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. My Vás zavedeme do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky. V jesličkách Ježíšek a okolo něj ti kteří ho mají rádi. Velká sláva to byla, Andělé pěli písně, dokonce i králové jej navštívili. Ale jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes a udělá všechno proto, aby se jej zbavil. Jak to s Ježíškem dopadlo se můžete podívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě.

Cena: vstupné dítě/130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

 

Ukradené Vánoce

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jaké by to bylo mít Vánoce po celý rok? Co by se stalo, kdybychom naopak Vánoce neměli? Co když tady někde někdo je, kdo nám je chce vzít? Všechna kouzla budou marná, ale možná to nejsilnější kouzlo, Kouzlo Vánoc, dokáže vše napravit.

Cena: vstupné dítě/130 Kč (doprovod zdarma)
Termín: již brzy

 

Tyto programy pro Vás v souladu s RVP ZV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

základní školy – 2. stupeň

workshopy

Programy si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů. Maximální možný počet žáků na skupinu je 30.

 

Byla jednou jedna vila

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Studenti se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede studenty architekturou budovy a historií ostrova Kampa.

 

Umělec ve zlaté kleci

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Jaký vliv má totalita na život umělce? Jakou moc má totalitní režim v určování
toho, jak má nebo nemá vypadat výtvarné umění, divadlo, film nebo literatura?
O nesvobodě v umělecké tvorbě pojednává interaktivní workshop pro střední
školy. Přijďte s námi poznávat dějinné souvislosti života za železnou oponou
v druhé polovině 20. století v Československu. Studenti se dozví, jakým
překážkám při své tvorbě musel čelit Jan Werich. Povíme si i o osudech
dalších umělců, které režim sledoval a ovlivňoval, jako byli například sochař
Otakar Švec nebo básník Vladimír Holan. Workshop je koncipován jako
strategická hra, ve které se studenti dostanou do rolí umělců žijících v
nesnadných podmínkách totalitního režimu a budou stavěni před stejná
rozhodnutí, která museli umělci v tehdejší době řešit. Bude jen na nich, jaký
zaujmou postoj a jak to ovlivní další průběh hry. Tímto způsobem si účastníci
workshopu prožijí podmínky minulého režimu téměř na vlastní kůži.

 

Je život jen náhoda?

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací oblasti: Člověk a kultura (dramatická výchova), Člověk a společnost

Průřezová témata: Výchova v demokratického občana

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Studenti získají širší povědomí o životě a díle Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka. Vyzkouší si na vlastní kůži jevištní práci a zjistí, že divadlo je týmová záležitost. Seznámí se s fenoménem Osvobozeného divadla a jeho rolí coby sdělovacího prostředku ve své době. Zároveň nahlédnou do mezidobí od první republiky do počátků druhé světové války a uvědomí si, že to nebyla doba zdaleka jednoduchá. Že lidé jako Jan Werich a Jiří Voskovec (a nejen oni) museli učinit nejedno náročné rozhodnutí.

 

Stopaři příběhů

Dílny DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA ve Werichově vile na Kampě

Vzdělávací podoblasti: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 -120 minut, součástí je návštěva dobové pracovny Jana Wericha s možností pozdější prohlídky expozice

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Chcete poznat atmosféru 50. a 60.let 20. století? Dozvědět se, jak se žilo v totalitě od těch, kdo byli tenkrát mladí a zažili ji na vlastní kůži? Prostřednictvím vyprávění pamětníků a divadelně výtvarných aktivit vtahujeme žáky do příběhů z každodenního života a inspirujeme je k bádání o historii ve vlastní rodině. Právě každodennost v kontrastu s událostmi Velkých dějin umožňuje pochopit situace a postoje lidí v této složité době.

Dílny jsou odlišeny dle věkové skupiny žáků, využívají přístupy dokumentárního a autorského divadla, storytellingu a výtvarných technik.

Divadelní skupina TisíciHRAn pořádá divadelně výtvarné dílny ve spolupráci s pamětníky, aktéry svých dokumentárních inscenací Fialky a mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou a Tanky na plovárně – dospívání v 60.tých letech, které uvádí již od roku 2018 ve Werichově vile. TisíciHRAn ve svých inscenacích a dílnách nabízí příklady různého chování lidí v jedné společensko-politické situaci, které dokládají složitost životních dilemat a mohou přispívat k porozumění jednání lidí ve společensko-politickém kontextu dané doby. Záměrem je zobrazovat minulost z různých úhlů pohledu a přistupovat k historii „demokraticky“. Dnešní doba plná protikladů, nejrůznějších vlivů a rychlých proměn klade nároky na schopnost výběru a rozlišování, tvorbě vlastního názoru a postoje. Účelem našich představení a dílen je probudit v dětech kritické myšlení nad každou předkládanou pravdou. 

 

Divadlo a výtvarné umění

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétních hrách Osvobozeného divadla si společně ukážeme, co všechno obnáší výtvarná složka divadelních představení. Děti si pak vyzkouší, jak by vypadalo výtvarné provedení jejich vlastního divadelního představení a zapojením fantazie budou moci přenést motivy textů V+W například do současného pojetí.

 

Osvobozené mluvidlo

DIVADELNÍ IMPROWORKSHOP ve spolupráci s divadelní lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací podoblasti: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ a Dramatický obor.

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Dílna improvizace (nejen) jevištní. Rádi byste nechali myšlenky a slova jen tak plynout a nějak tušíte, že ve dvou (a více) se to lépe táhne? Chcete trochu víc pootevřít kanály tvořivosti a představivosti? Rádi či rády byste stmelili skupinku dětí či dospělých společným nezapomenutelným zážitkem? A nebo se jen chcete dozvědět, co je to tzv. „hovadismus“, který W&V tak čile pěstovali a navíc šířili i do řad svých kamarádů?
Velká součást toho nepopsatelného, co pojilo Jana Wericha a Jiřího Voskovce spočívala v jejich hravosti, v čirém a bezelstném blbnutí. Mimo humoru, který je tak osvobozující a hojí mnohé rány, byla tato „sranda“ (údajně též terminus technikus W&V) zároveň nesmírně myšlenkově hluboká. Na dílně se pokusíme osvobodit svá mluvidla, uvolnit se ve hře na cokoliv či kohokoliv. Sloužit nám k tomu budou techniky současného improvizačního divadla, ale také poodhalení toho, jak na to šli W&V. Workshopu proto předchází i krátká interaktivní prohlídka vilou.

 

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP ZV . Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 800 Kč plus vstupné 60 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV. Prohlídku si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů.

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

divadelní představení

Fialky a Mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou – dokumentární divadlo

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn
Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Vhodné pro žáky od 4. třídy

Dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí před šedesáti lety, kde sice voní cukrové fialky a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda.
Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují. A klade si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím.
Inscenace Fialky a mejdlíčka probouzí v dětech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty.

Cena: 130 Kč vstupné/žák (doprovod zdarma)
Termíny: 28.2., 29.2., 15.4. a 16.4. vždy od 10:00

 

Lata

Téměř pohádkový příběh, podle skutečné události. O síle odhodlání, velké odvaze a především lásce ke koním.

Loutkovo-činoherní představení mapující životní příběh československé hraběnky Laty Brandis, která vydobyla ženám účast na nejtěžším dostihovém závodě naší planety – Velké Pardubické. Dosud jako jediná žena i závod vyhrála a to v roce 1937, kdy se nad československým národem stahovala černá mračna nacismu.

Volně inspirováno knihou Richarda Askwitha: Nezlomná.

Délka představení 50 minut.

Vhodné pro děti od 6 let.

 

Cena: 130 Kč vstupné dítě (doprovod zdarma)
Termíny: 19.3., 9.4., 5.6. vždy od 10:00

 

 

Tanky na plovárně – dospívání v 60. letech

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn

Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Život v 60. letech a téma emigrace v představení produkce TisíciHRAn.
Šedesátá léta byla takřka po celém světě obdobím revolty a touhy po změně. Především mladí lidé byli připraveni tvořit nový svět, který neměl mít se světem jejich rodičů nic společného. V Československu tato vlna přinesla snahu o obrodu socialismu a zrušení totalitní nadvlády komunistické strany. Naši tři protagonisté prožívali toto období jako studenti. Nasávali plnými doušky čerstvou atmosféru a formulovali své postoje k životu. Jak do jejich osudů zasáhlo násilné ukončení Pražského jara? Podle čeho se rozhodovali v kritických momentech? Emigrovali, nebo zůstali?
Dokumentární představení s pamětníky – neherci je třetím dílem série o významných epochách české historie. Pokouší se na dějiny dívat očima těch, kdo je žili, a probudit zájem mladých lidí o historii. Je určeno mladým divákům, žákům II.stupně a studentům středních škol, ale také jejich rodinám.

Účinkují: Renata Válová, Alena Laufrová, Jindra Synek
Režie: Tisícihran (Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza Vohryzková)
Projekce: Zdeněk Durdil
Technika: Vojtěch Kopta

Cena: 130 Kč vstupné/žák (doprovod zdarma)
Termíny: 24.1., 25.1. (cca 15 volných míst) a 26.1. (cca 15 volných míst), 27.3., 28.3. a 30.5. vždy od 10:00

 

 

Tyto programy pro Vás připravujeme v souladu s RVP ZV. Pro více informací
pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

střední školy

workshopy

Programy si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů. Maximální možný počet žáků na skupinu je 30.

 

Byla jednou jedna vila

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč  (doprovod zdarma)

Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Studenti se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede studenty architekturou

budovy a historií ostrova Kampa.

 

Kdo je kat a kdo je blázen? Podoby angažovaného umění

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací podoblasti: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ a Dramatický obor. Klíčové kompetence: komunikativní a občanská.

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Pojďte s námi cestovat časem tam a zpátky. Je něco, co nás na současném světě štve, trápí, či dokonce straší? A dá se s tím něco dělat? Jak mohou dění ve světě ovlivňovat významní představitelé kulturní a intelektuální společnosti? Jak se vlastně dělá satira?

Řekneme si o složitosti doby, ve které se Werich s Voskovcem a Ježkem ocitli. Budeme hledat paralely s dneškem a vysvětlíme si, jak se podoba tzv. angažovaného umění proměnila. Vše vyzkoušíme na vlastní kůži a hlavně “na jevišti” pomocí hereckých technik a cvičení.

 

Umělec ve zlaté kleci

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Jaký vliv má totalita na život umělce? Jakou moc má totalitní režim v určování
toho, jak má nebo nemá vypadat výtvarné umění, divadlo, film nebo literatura?
O nesvobodě v umělecké tvorbě pojednává interaktivní workshop pro střední
školy. Přijďte s námi poznávat dějinné souvislosti života za železnou oponou
v druhé polovině 20. století v Československu. Studenti se dozví, jakým
překážkám při své tvorbě musel čelit Jan Werich. Povíme si i o osudech
dalších umělců, které režim sledoval a ovlivňoval, jako byli například sochař
Otakar Švec nebo básník Vladimír Holan. Workshop je koncipován jako
strategická hra, ve které se studenti dostanou do rolí umělců žijících v
nesnadných podmínkách totalitního režimu a budou stavěni před stejná
rozhodnutí, která museli umělci v tehdejší době řešit. Bude jen na nich, jaký
zaujmou postoj a jak to ovlivní další průběh hry. Tímto způsobem si účastníci
workshopu prožijí podmínky minulého režimu téměř na vlastní kůži.

 

Stopaři příběhů

Dílny DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA ve Werichově vile na Kampě

Vzdělávací podoblasti: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 -120 minut, součástí je návštěva dobové pracovny Jana Wericha s možností pozdější prohlídky expozice

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Chcete poznat atmosféru 50. a 60.let 20. století? Dozvědět se, jak se žilo v totalitě od těch, kdo byli tenkrát mladí a zažili ji na vlastní kůži? Prostřednictvím vyprávění pamětníků a divadelně výtvarných aktivit vtahujeme žáky do příběhů z každodenního života a inspirujeme je k bádání o historii ve vlastní rodině. Právě každodennost v kontrastu s událostmi Velkých dějin umožňuje pochopit situace a postoje lidí v této složité době.

Dílny jsou odlišeny dle věkové skupiny žáků, využívají přístupy dokumentárního a autorského divadla, storytellingu a výtvarných technik.

Divadelní skupina TisíciHRAn pořádá divadelně výtvarné dílny ve spolupráci s pamětníky, aktéry svých dokumentárních inscenací Fialky a mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou a Tanky na plovárně – dospívání v 60.tých letech, které uvádí již od roku 2018 ve Werichově vile. TisíciHRAn ve svých inscenacích a dílnách nabízí příklady různého chování lidí v jedné společensko-politické situaci, které dokládají složitost životních dilemat a mohou přispívat k porozumění jednání lidí ve společensko-politickém kontextu dané doby. Záměrem je zobrazovat minulost z různých úhlů pohledu a přistupovat k historii „demokraticky“. Dnešní doba plná protikladů, nejrůznějších vlivů a rychlých proměn klade nároky na schopnost výběru a rozlišování, tvorbě vlastního názoru a postoje. Účelem našich představení a dílen je probudit v dětech kritické myšlení nad každou předkládanou pravdou.

 

 

Za hravostí dadaistů

WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, okrajově dějepis

Čas: 90 minut až 120 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Přijďte s námi poznávat postupy dadaistické tvorby na vlastní kůži. Během tohoto hravého a tvůrčího workshopu se studenti praktickou formou dozví, co je to dadaismus, kdy a proč vznikl, jací byli jeho hlavní představitelé a jak ovlivnili další vývoj výtvarného a literárního umění. Workshop je založen zábavnou formou na několika dadaistických aktivitách, kdy se sami studenti stanou dadaistickými umělci a vyzkouší si svobodnou tvorbu založenou na volných asociacích, improvizaci a hře s absurditou. Výsledkem budou díla na pomezí výtvarného umění a poezie. Tak jako většina uměleckých směrů a uskupení meziválečné avantgardy je s dadaismem úzce spjato i Osvobozené divadlo a tvorba V+W, na což se během workshopu zaměříme.

 

Osvobozené mluvidlo

DIVADELNÍ IMPROWORKSHOP ve spolupráci s divadelní lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací podoblasti: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ a Dramatický obor.

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

Dílna improvizace (nejen) jevištní. Rádi byste nechali myšlenky a slova jen tak plynout a nějak tušíte, že ve dvou (a více) se to lépe táhne? Chcete trochu víc pootevřít kanály tvořivosti a představivosti? Rádi či rády byste stmelili skupinku dětí či dospělých společným nezapomenutelným zážitkem? A nebo se jen chcete dozvědět, co je to tzv. „hovadismus“, který W&V tak čile pěstovali a navíc šířili i do řad svých kamarádů?
Velká součást toho nepopsatelného, co pojilo Jana Wericha a Jiřího Voskovce spočívala v jejich hravosti, v čirém a bezelstném blbnutí. Mimo humoru, který je tak osvobozující a hojí mnohé rány, byla tato „sranda“ (údajně též terminus technikus W&V) zároveň nesmírně myšlenkově hluboká. Na dílně se pokusíme osvobodit svá mluvidla, uvolnit se ve hře na cokoliv či kohokoliv. Sloužit nám k tomu budou techniky současného improvizačního divadla, ale také poodhalení toho, jak na to šli W&V. Workshopu proto předchází i krátká interaktivní prohlídka vilou.

 

Noc s Vladimírem Holanem

WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, okrajově dějepis

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

/ „Nebylo spočinutí…Nikde, ani v nevědomí…. /
/Ale byl tu on, Hamlet, který jako Mozart-piják /
/převrhl Alpy, aby nejistě postavil láhev /
/na vrzavý schod strachu ze smrti, /
/on, tak těsně u sebe, že se mezi něho/
/vešla celá nesmrtelnost…“ (V. Holan, Noc s Hamletem) /

Vladimír Holan napsal svou slavnou Noc s Hamletem jako poctu Williamu Shakespearovi. A nyní mají studenti možnost seznámit se s dílem významného českého básníka přímo v domě, ve kterém dlouhá léta žil a tvořil. Je platan před okny vily v parku platanem z básně? Holanova tvorba ovlivnila a ovlivňuje mnoho dalších umělců i z jiných oborů. I proto workshop propojí umělecké žánry a provede studenty přes meditativní lyriku až k silným expresím Holanova jazyka. Budeme hledat významy a témata, kterými se básník zabýval v autentickém prostředí Werichovy vily, které bychom ostatně místo Werichova mohli stejně tak říkat Holanova. Studenti se pak sami stanou básníky a hravým způsobem budou s typicky „holanovskými“ tématy pracovat a tvořit podobu vlastní meditativní poezie.

 

Divadlo a výtvarné umění

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné student / 60 Kč (doprovod zdarma)

O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétních hrách Osvobozeného divadla si společně ukážeme, co všechno obnáší výtvarná složka divadelních představení. Děti si pak vyzkouší, jak by vypadalo výtvarné provedení jejich vlastního divadelního představení a zapojením fantazie budou moci přenést motivy textů V+W například do současného pojetí.

 

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. Se studenty si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak ve studentech fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 800 Kč plus vstupné 60 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25, maximálně 30.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP. Prohlídku si rezervujte minimálně 10 dnů před Vaší návštěvou, a to na emailu: rezervace@werichovavila.cz. Do emailu je nutné uvést Vámi zvolený čas a datum návštěvy, vybraný program, věk a počet studentů.

divadelní představení

Adresát neznámý

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem MA

Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60 minut

Divadelní inscenace Adresát neznámý vznikla podle novely Kressman Taylorové ve formě dopisů mezi dvěma blízkými přáteli, americkým obchodníkem s uměním a jeho někdejším společníkem, který se z USA vrací do meziválečného Německa. Příběh o nejbližším kamarádství s nepředvídatelným koncem se v roce 1939 stal literární senzací v USA, ve stejném roce se dostal na seznam zakázaných knih německým říšským komisařem a doposud je světovým bestsellerem. Příběh o tom, co se může stát lidem poblázněným pokřivenou ideologií je také stále aktuálním varováním před rasismem, nacionalismem a nesnášenlivostí obecně.

Spisovatelku nejvíce děsilo, že v Americe si nikdo v roce 1938 neuvědomoval, co se v Německu děje, a ani to nikoho nezajímalo..“

V lhostejnosti vidím obrovské nebezpečí, proto jsem cítila potřebu vytvořit toto představení v dnešní době,“ říká režisérka Marianna Arzumanova.

 

Cena: 130 Kč vstupné/žák (doprovod zdarma)
Termíny: 13.3. od 9:30 (obsazeno), 13.3. od 11:00 (cca 30 volných míst), 23.4. od 9:30 a 23.4. od 11:00, 22.5. od 9:00

 

 

Tanky na plovárně – dospívání v 60. letech

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn

Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Život v 60. letech a téma emigrace v představení produkce TisíciHRAn.
Šedesátá léta byla takřka po celém světě obdobím revolty a touhy po změně. Především mladí lidé byli připraveni tvořit nový svět, který neměl mít se světem jejich rodičů nic společného. V Československu tato vlna přinesla snahu o obrodu socialismu a zrušení totalitní nadvlády komunistické strany. Naši tři protagonisté prožívali toto období jako studenti. Nasávali plnými doušky čerstvou atmosféru a formulovali své postoje k životu. Jak do jejich osudů zasáhlo násilné ukončení Pražského jara? Podle čeho se rozhodovali v kritických momentech? Emigrovali, nebo zůstali?
Dokumentární představení s pamětníky – neherci je třetím dílem série o významných epochách české historie. Pokouší se na dějiny dívat očima těch, kdo je žili, a probudit zájem mladých lidí o historii. Je určeno mladým divákům, žákům II.stupně a studentům středních škol, ale také jejich rodinám.

Účinkují: Renata Válová, Alena Laufrová, Jindra Synek
Režie: Tisícihran (Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza Vohryzková)
Projekce: Zdeněk Durdil
Technika: Vojtěch Kopta

Cena: 130 Kč vstupné/student (doprovod zdarma)
Termíny: 24.1., 25.1. (cca 15 volných míst) a 26.1. (cca 15 volných míst), 27.3., 28.3. a 30.5. vždy od 10:00

 

 

Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

programy pro rodiny s dětmi

za panem Werichem do vily

Rádi byste na Kampu, ale stále Vám to nevychází? K Werichům můžete nahlédnout i skrze online verzi pracovních listů. A až půjdete s rodiči kolem, zastavte se určitě i osobně. Těšíme se na Vás!

Pracovní listy pro mladší děti k dispozici zde.

Pracovní listy pro starší děti k dispozici zde.

 

divadelní představení

Více info v sekci Nadcházející události.

workshopy a komentované prohlídky na objednávku

Werichova vila nabízí širokou škálu akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Jsou určeny pro všechny, kdo se zajímají o umění – pro dospělé, pro studenty a pro rodiny s dětmi.

Více info o workshopech pro veřejnost v sekci Nadcházející události.

Více info o komentovaných prohlídkách pro soukromé skupiny na: rezervace@werichovavila.cz

příměstský tábor

Příměstský tábor:

Více info na adrese Musea Kampa: rezervace@museumkampa.cz

programy pro veřejnost

seznam nadcházejících událostí

doprovodné programy pro veřejnost

komentované prohlídky + workshopy

Plánujete-li návštěvu vily s přáteli, máme pro Vás připravenu širokou škálu zábavných a interaktivních akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Všechny aktivity rádi upravíme na míru právě pro Vaši skupinu.

Tyto programy pro Vás můžeme individuálně připravit v termínu a čase, který si vyberete a který bude v souladu s dalšími programy realizovanými ve vile. Doporučujeme rezervaci minimálně 10 dnů předem. Pro více informací nás kontaktujte na na e-mailu rezervace@werichovavila.cz