programy pro školy

mateřské školy

workshopy

Loutkové Fimfárum

VÝTVARNÝ WORKSHOP

Předmět: český jazyk, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Děti se vydají do světa pohádek – nahlédnou do všech koutů Werichovy vily a její zahrady, kde se skrývají všemožné pohádkové postavy a hrdinové Fimfára Jana Wericha! Kdo střeží řeku Čertovku, je to zlomyslný čert, nebo potměšilý vodník? A opadává místní platan stejně jako dub sedláka Čupery? Jak dlouho by trvalo lakomé Barce, než by se ze svých rodných Dejvic dostala na Kampu? To vše a mnohem více na hravém pohádkovém workshopu ve Werichově vile!

 

Byl jednou jeden pan Werich

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika (fantazie, jazyk, řeč, představivost) a Sebepojetí, city a vůle

Čas: 60 minut

Cena: 1000 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Děti se seznámí s vousatým panem Janem, kterému kamarádi říkali Jeníku, a který byl před dlouhou dobou obyvatelem vily. Psal moudré pohádky nejen pro děti. Na dílně společně prozkoumáme starou tajuplnou půdu a třeba z jejích zákoutí vyštracháme nějaké kousky příběhů. Pokusíme se najít v nich nějaký smysl – určitě se nám to podaří. Kousky pohádek si pak zkusíme zahrát. Celý program je vhodně propojený aktivizačními metodami dramatické výchovy, tak abychom udrželi energii dílny a děti si odnesly nejen zážitek, ale třeba i nějakou tu vědomost.

 

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP PV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz.

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 700 Kč plus vstupné 50 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

divadelní představení

Fimfárum

Loutková pohádka na motivy slavné knihy J. Wericha.

..a co to vlastně je, to „fimfárum”? Fimfárum je proutek, který je jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska, který se vejde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, všechno v jeho okolí ztuhne a znehybní jako na obrázku. Nepohne se, dokud se jím nešvihne podruhé. Existoval pouze jeden a ten měl čert…
Werichova vila vám přináší novou loutkovou inscenaci: Fimfárum, ve které uvidíte 3 pohádky ze slavné knihy Jana Wericha. Těšit se můžete na malinkatého Palečka a Sněhového žrouta, Čertovské Fimfárum a jednu pohádku do třetice , jak už tomu v pohádkách bývá.

Pro diváky od 3 let.
Scénografie: Tereza Černá
Koncept, hraje: Tomáš Podrazil
Knižní předloha: Jan Werich

Cena: vstupné dítě 100 Kč / doprovod zdarma
Termín: 21.10. pro školy od 10:00

 

Hopem, Skokem s V + W za Ezopem

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s DIVADLEM POD KLOBOUKEM
Předmět: hudební výchova, český jazyk
Čas: 60 minut

Co má společného Voskovec, Werich a Ezop? Skočte s námi do minulosti a poznejte moudrost těchto tří mužů…
V doprovodu krásných Ezopových bajek a písniček pánů Voskovce a Wericha se Vaši žáci nejen pobaví, ale také poučí… Děti samotné se stávají spolutvůrci divadelního představení.

Cena: vstupné dítě / 100 Kč (doprovod zdarma)
Termíny: na objednání

 

Golem

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se Studiem DAMÚZA
Čas: 45 minut

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských legendách pojímána i tato oživená bytost, která neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy svého pána.

Cena: vstupné dítě / 100 Kč (doprovod zdarma)
Termín:  3.11. pro školy od 10:00

 

Jak si včelky medily

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s DIVADLEM POD KLOBOUKEM
Čas: 60 minut

Jsem včelka pilná, svou práci miluji. Každý květ radši dvakrát opyluji!
V Medovém království se bude konat slavnostní bál. Stihnou se včelí princezny – Jiřinka a Růženka – na takovouto slávu připravit? Podaří se jim zdolat nástrahy královské etikety? Získají srdce svých milovaných trubců? To a mnohem více se děti dozví v naší „včelku“ milé pohádce.

Cena: vstupné dítě / 100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: na objednání

 

Král Karel

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý Václav, budoucí král Karel.
Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.
Vhodné pro předškolní děti a žáky 1.stupně ZŠ

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: brzy bude upřesněno

 

Tři malá prasátka

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Byli tři bratři… ale to je jiná pohádka. Vítejte v Prasíkově! Tady bydlí tři prasátka a každé úplně jiné. Jeden šampión v knedlíkožraní, druhý pěkný jako prase a třetí hlavička. Jenže kamarádství se může pokazit, a někdy k tomu dojde úplně zbytečně, a taky někdy v tom může mít prsty někdo třetí…

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: brzy bude upřesněno

 

 

Betlém

LOUTKOVO – HUDEBNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. My Vás zavedeme do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky. V jesličkách Ježíšek a okolo něj ti kteří ho mají rádi. Velká sláva to byla, Andělé pěli písně, dokonce i králové jej navštívili. Ale jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes a udělá všechno proto, aby se jej zbavil. Jak to s Ježíškem dopadlo se můžete podívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě.

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: v neděli 5. 12. od 10:30 pro veřejnost, 15. 12. od 10:00 a 12:00 pro školy

 

Ukradené Vánoce

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jaké by to bylo mít Vánoce po celý rok? Co by se stalo, kdybychom naopak Vánoce neměli? Co když tady někde někdo je, kdo nám je chce vzít? Všechna kouzla budou marná, ale možná to nejsilnější kouzlo, Kouzlo Vánoc, dokáže vše napravit.

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: 20. 12. od 10:00 a 12:00 pro školy

 

Tyto programy jsou připravovány v souladu s RVP PV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

základní školy – 1. stupeň

workshopy

Byla jednou jedna vila

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Žáci se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede děti architekturou budovy a historií ostrova Kampa.

 

Loutkové Fimfárum

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Děti se vydají do světa pohádek – nahlédnou do všech koutů Werichovy vily a její zahrady, kde se skrývají všemožné pohádkové postavy a hrdinové Fimfára Jana Wericha! Kdo střeží řeku Čertovku, je to zlomyslný čert, nebo potměšilý vodník? A opadává místní platan stejně jako dub sedláka Čupery? Jak dlouho by trvalo lakomé Barce, než by se ze svých rodných Dejvic dostala na Kampu? To vše a mnohem více na hravém pohádkovém workshopu ve Werichově vile!

 

Příběh o nepřemožitelném Golemovi

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, vlastivěda, výtvarný výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Proč je Golem ve Werichově vile uložený ve sklepě? A jak to, že se nehýbe? Z čeho je vytvořen? A kdo to vlastně vůbec ten Golem je? Program je malým detektivním příběhem, během něhož se děti z mateřských škol a 1. stupně ZŠ seznámí s nejoblíbenější pražskou legendou. Budou ve vile shánět čtyři živly na oživení Golema, poradí se s rabi Löwem, zazpívají Werichovu písničku a vyrobí si vlastní šém.

 

S pohádkami je nebe na zemi

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací oblast: Člověk a kultura (dramatická výchova), Člověk a jeho svět

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Žáci získají základní informace o životě a díle Jana Wericha a hlouběji prozkoumají především jeho pohádkovou tvorbu. To vše za pomocí metod dramatické výchovy. “Škola hrou” je známé heslo, které jsme si dovolili přetvořit na “škola Dadou”- děti si vyzkouší, jaké je to hrát si se slovy a významy, a společně takto vytvoří krátký příběh, který na závěr dílny odprezentují jednoduchou divadelní technikou.

 

Divadlo a výtvarné umění

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétní hře z repertoáru Osvobozeného divadla si děti vyzkouší skloubit dramatický obsah s její výtvarnou podobou, budou tak mít šanci zcela popustit uzdu své fantazie a přesadit hru třeba do současnosti.

komentované prohlídky

Samostatná komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka zábavnou formou propojuje témata, na která ve výuce není dostatek prostoru.

Čas: 60 minut

Cena: 700 Kč / skupina + vstupné dítě / 50 Kč (doprovod zdarma)

Doporučená skupina pro komentovanou prohlídku je max.: 25-30 osob

Společně s lektorem si studenti prohlédnou celou Werichovu vilu od sklepení až po půdu. Výklad se bude věnovat slavným obyvatelům, kteří v průběhu staletí vilu obývali. V improvizované divadelní šatně si studenti připomenou fenomén Osvobozeného divadla a dílo Jana Wericha. Chybět nebude ani mystická postava pražského Golema.

 

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP ZV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz.

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, společně si budete srozumitelnou a zábavnou formou povídat o historii Werichovy vily, obyvatelích, kteří v ní během staletí žili, i vystavených exponátech. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 700 Kč plus vstupné 50 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV a chystáme je pro Vás od nového školního roku 2017/2018. Pro více informací sledujte naše stránky nebo pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz .

Všechny programy nabízíme také ve světových jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ).

divadelní představení

Fimfárum

Loutková pohádka na motivy slavné knihy J. Wericha.

..a co to vlastně je, to „fimfárum”? Fimfárum je proutek, který je jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska, který se vejde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, všechno v jeho okolí ztuhne a znehybní jako na obrázku. Nepohne se, dokud se jím nešvihne podruhé. Existoval pouze jeden a ten měl čert…
Werichova vila vám přináší novou loutkovou inscenaci: Fimfárum, ve které uvidíte 3 pohádky ze slavné knihy Jana Wericha. Těšit se můžete na malinkatého Palečka a Sněhového žrouta, Čertovské Fimfárum a jednu pohádku do třetice , jak už tomu v pohádkách bývá.

Pro diváky od 3 let.
Scénografie: Tereza Černá
Koncept, hraje: Tomáš Podrazil
Knižní předloha: Jan Werich

Cena: vstupné dítě 100 Kč / doprovod zdarma
Termín: 21.10. pro školy od 10:00

 

Hopem, Skokem s V + W za Ezopem

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s DIVADLEM POD KLOBOUKEM
Předmět: hudební výchova, český jazyk
Čas: 60 minut

Co má společného Voskovec, Werich a Ezop? Skočte s námi do minulosti a poznejte moudrost těchto tří mužů…
V doprovodu krásných Ezopových bajek a písniček pánů Voskovce a Wericha se Vaši žáci nejen pobaví, ale také poučí… Děti samotné se stávají spolutvůrci divadelního představení.

Cena: vstupné dítě / 100 Kč (doprovod zdarma)
Termíny: na objednání

 

Fialky a Mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou – dokumentární divadlo

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn
Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Vhodné pro žáky od 4. třídy

Dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí před šedesáti lety, kde sice voní cukrové fialky a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda.
Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují. A klade si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím.
Inscenace Fialky a mejdlíčka probouzí v dětech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty.

Cena: 100 Kč vstupné dítě (doprovod zdarma)
Termíny: 29.9., 13.10., 30.11., 7.12. pro školy od 10:00, 7.11. pro veřejnost od 19:00

 

Golem

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se Studiem DAMÚZA
Čas: 45 minut

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských legendách pojímána i tato oživená bytost, která neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy svého pána.

Cena: vstupné dítě / 100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: 5.10. a 3.11. pro školy od 10:00

 

Jak si včelky medily

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s DIVADLEM POD KLOBOUKEM
Čas: 60 minut

Jsem včelka pilná, svou práci miluji. Každý květ radši dvakrát opyluji!
V Medovém království se bude konat slavnostní bál. Stihnou se včelí princezny – Jiřinka a Růženka – na takovouto slávu připravit? Podaří se jim zdolat nástrahy královské etikety? Získají srdce svých milovaných trubců? To a mnohem více se děti dozví v naší „včelku“ milé pohádce.

Cena: vstupné dítě / 100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: na objednání

 

Král Karel

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý Václav budoucí král Karel.
Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.
Vhodné pro předškolní děti a žáky 1.stupně ZŠ

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: na objednání

 

Betlém

LOUTKOVO – HUDEBNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. My Vás zavedeme do dalekého Betléma, kde ve chlívku mezi ovečkami, kravičkami a jiným dobytkem jsou na slámě jesličky. V jesličkách Ježíšek a okolo něj ti kteří ho mají rádi. Velká sláva to byla, Andělé pěli písně, dokonce i králové jej navštívili. Ale jednomu králi se narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král Herodes a udělá všechno proto, aby se jej zbavil. Jak to s Ježíškem dopadlo se můžete podívat v našem hudebně-loutkovém Betlémě.

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: v neděli 5. 12. od 10:30 pro veřejnost, 15. 12od 10:00 a 12:00 pro školy

 

 

 

Ukradené Vánoce

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci s divadlem Toy Machine
Čas: 45 minut

Jaké by to bylo mít Vánoce po celý rok? Co by se stalo, kdybychom naopak Vánoce neměli? Co když tady někde někdo je, kdo nám je chce vzít? Všechna kouzla budou marná, ale možná to nejsilnější kouzlo, Kouzlo Vánoc, dokáže vše napravit.

Cena: vstupné dítě/100 Kč (doprovod zdarma)
Termín: 20. 12. od 10:00 a 12:00 pro školy

 

Tyto programy pro Vás v souladu s RVP ZV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

základní školy – 2. stupeň

workshopy

Byla jednou jedna vila

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Studenti se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede studenty architekturou budovy a historií ostrova Kampa.

 

Umělec ve zlaté kleci

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

Kam až sahá moc totality v umělcově životě? A zajímá se totalitní režim i o pohádky? O nesvobodě v umělecké tvorbě hovoří interaktivní workshop pro střední školy. V 50. letech se musel člověk rozhodnout, jestli půjde s režimem, nebo proti němu. Jan Werich si tenkrát ve filmu zazpíval písničku „Ten dělá to a ten zas tohle“ a stejně to straně nestačilo. Později titulovaný národní umělec podepsal manifest 2000 slov i Antichartu. Během workshopu se studenti dozví i o osudech dalších umělců, které režim sledoval a ovlivňoval, jako byli sochař Otakar Švec nebo Vladimír Holan.

 

Je život jen náhoda?

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací oblasti: Člověk a kultura (dramatická výchova), Člověk a společnost

Průřezová témata: Výchova v demokratického občana

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

Studenti získají širší povědomí o životě a díle Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka. Vyzkouší si na vlastní kůži jevištní práci a zjistí, že divadlo je týmová záležitost. Seznámí se s fenoménem Osvobozeného divadla a jeho rolí coby sdělovacího prostředku ve své době. Zároveň nahlédnou do mezidobí od první republiky do počátků druhé světové války a uvědomí si, že to nebyla doba zdaleka jednoduchá. Že lidé jako Jan Werich a Jiří Voskovec (a nejen oni) museli učinit nejedno náročné rozhodnutí.

 

Divadlo a výtvarné umění

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétní hře z repertoáru Osvobozeného divadla si děti vyzkouší skloubit dramatický obsah s její výtvarnou podobou, budou tak mít šanci zcela popustit uzdu své fantazie a přesadit hru třeba do současnosti.

 

Workshopy jsou připravovány v souladu s RVP ZV . Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. S žáky si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak v žácích fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 700 Kč plus vstupné 50 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP ZV. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

divadelní představení

Fialky a Mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou – dokumentární divadlo

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn
Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Vhodné pro žáky od 4. třídy

Dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí před šedesáti lety, kde sice voní cukrové fialky a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda.
Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují. A klade si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím.
Inscenace Fialky a mejdlíčka probouzí v dětech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty.

Cena: 100 Kč vstupné/žák (doprovod zdarma)
Termíny: 29.9., 13.10., 30.11., 7.12. pro školy od 10:00, 7.11. pro veřejnost od 19:00

 

 

3 STRÁŽNÍCI

Divadelní představení ve spolupráci s Agenturou Pierrot.

Autor, režie, hudební nastudování: Ivo Kučera
Výprava, projekce: Ivan Vacke
Hrají: Ondřej Vacke, Pavel Husa, William Valerián, Marek Mikulášek
Čas: 85 minut

„Tři strážníci, to byla autorská solidarita, svízele řemesla, to byly premiérové ovace, fašistické demonstrace i společný odjezd za oceán. Tři strážníci, to byl pro nás obraz věrnosti, symbol všeho, oč jsme se společně pokoušeli.“ Jan Werich.
16 písní geniálního skladatele Jaroslava Ježka ve vícehlasém nastudování, nelehký osud a přátelství s V+W, osobitý nadhled a humor. Představení svérázným, místy až dokumentárním způsobem přibližuje trojici velkých osobností české kultury, které si zaslouží trvalou pozornost všech generací.

Cena: 130 Kč vstupné/žák (doprovod zdarma)
Termíny: na objednání

 

Tanky na plovárně – dospívání v 60. letech

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn

Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Život v 60. letech a téma emigrace v představení produkce TisíciHRAn.
Šedesátá léta byla takřka po celém světě obdobím revolty a touhy po změně. Především mladí lidé byli připraveni tvořit nový svět, který neměl mít se světem jejich rodičů nic společného. V Československu tato vlna přinesla snahu o obrodu socialismu a zrušení totalitní nadvlády komunistické strany. Naši tři protagonisté prožívali toto období jako studenti. Nasávali plnými doušky čerstvou atmosféru a formulovali své postoje k životu. Jak do jejich osudů zasáhlo násilné ukončení Pražského jara? Podle čeho se rozhodovali v kritických momentech? Emigrovali, nebo zůstali?
Dokumentární představení s pamětníky – neherci je třetím dílem série o významných epochách české historie. Pokouší se na dějiny dívat očima těch, kdo je žili, a probudit zájem mladých lidí o historii. Je určeno mladým divákům, žákům II.stupně a studentům středních škol, ale také jejich rodinám.

Účinkují: Renata Válová, Alena Laufrová, Jindra Synek
Režie: Tisícihran (Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza Vohryzková)
Projekce: Zdeněk Durdil
Technika: Vojtěch Kopta

Cena: 100 Kč vstupné/žák (doprovod zdarma)
Termíny: 19.10., 23.11., 13.12. pro školy od 10:00, 17.10. a 12.12. pro veřejnost od 19:00

 

 

Všichni Teigeho muži

Vypravěčská inscenace ve spolupráci se Storytelling o.s.
Předmět: český jazyk
Čas: 50 minut

20. léta 20. století. Mondénní a neodolatelná asonance se snoubí s metaforou, tím galantním světákem.
Když zazvoní třicet budíčků, probouzí se umění života – poetismus a všichni jeho muži.
Jací vlastně byli?

„Na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích.“

Možná tvořili denně a nebo jen na cestách. Psali si básně tužkou na hospodské účtenky nebo jen perem v poklidu své pracovny. Ženy je nejspíš obdivovaly a dost možná i velmi milovaly.
Jak vlastně žili, když poetismus mizel a oni byli ještě tak mladí?

Vladimír Holan, Vítězslav Nezval a Konstantin Biebl – tedy ne všichni, ale někteří z Teigeho mužů…

Co je to storytelling? Specifická divadelní disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.

Cena: 100 Kč/žák (doprovod zdarma)
Termíny: na objednání

 

Tyto programy pro Vás připravujeme v souladu s RVP ZV. Pro více informací
pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

střední školy

workshopy

Byla jednou jedna vila

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč  (doprovod zdarma)

Na konci parku na ostrově Kampa stojí vila, která byla po dlouhá léta uzavřená. Nyní dostala novou šanci a otevírá všem své dveře. Jaký je příběh tohoto domu? K čemu sloužil?  A kdo v něm žil? Studenti se dozvědí, jak se v průběhu staletí měnilo využití budovy, kdo všechno ve vile žil a tvořil a co jí způsobila rozvodněná Vltava. Příběh vily a jejích obyvatel provede studenty architekturou

budovy a historií ostrova Kampa.

 

Kdo je kat a kdo je blázen? Podoby angažovaného umění

DRAMATICKÝ / DIVADELNÍ WORKSHOP ve spolupráci s divadelní
lektorkou MgA. Boženou Osvaldovou

Vzdělávací podoblasti: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ a Dramatický obor. Klíčové kompetence: komunikativní a občanská.

Čas: 120 minut

Cena: 1500 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

Pojďte s námi cestovat časem tam a zpátky. Je něco, co nás na současném světě štve, trápí, či dokonce straší? A dá se s tím něco dělat? Jak mohou dění ve světě ovlivňovat významní představitelé kulturní a intelektuální společnosti? Jak se vlastně dělá satira?

Řekneme si o složitosti doby, ve které se Werich s Voskovcem a Ježkem ocitli. Budeme hledat paralely s dneškem a vysvětlíme si, jak se podoba tzv. angažovaného umění proměnila. Vše vyzkoušíme na vlastní kůži a hlavně “na jevišti” pomocí hereckých technik a cvičení.

 

Umělec ve zlaté kleci

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

Kam až sahá moc totality v umělcově životě? A zajímá se totalitní režim i o pohádky? O nesvobodě v umělecké tvorbě hovoří interaktivní workshop pro střední školy. V 50. letech se musel člověk rozhodnout, jestli půjde s režimem, nebo proti němu. Jan Werich si tenkrát ve filmu zazpíval písničku „Ten dělá to a ten zas tohle“ a stejně to straně nestačilo. Později titulovaný národní umělec podepsal manifest 2000 slov i Antichartu. Během workshopu se studenti dozví i o osudech dalších umělců, které režim sledoval a ovlivňoval, jako byli sochař Otakar Švec nebo Vladimír Holan.

 

Noc s Vladimírem Holanem

WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, okrajově dějepis

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

/ „Nebylo spočinutí…Nikde, ani v nevědomí…. /
/Ale byl tu on, Hamlet, který jako Mozart-piják /
/převrhl Alpy, aby nejistě postavil láhev /
/na vrzavý schod strachu ze smrti, /
/on, tak těsně u sebe, že se mezi něho/
/vešla celá nesmrtelnost…“ (V. Holan, Noc s Hamletem) /

Vladimír Holan napsal svou slavnou Noc s Hamletem jako poctu Williamu Shakespearovi. A nyní mají studenti možnost seznámit se s dílem významného českého básníka přímo v domě, ve kterém dlouhá léta žil a tvořil. Je platan před okny vily v parku platanem z básně? Holanova tvorba ovlivnila a ovlivňuje mnoho dalších umělců i z jiných oborů. I proto workshop propojí umělecké žánry a provede studenty přes meditativní lyriku až k silným expresím Holanova jazyka. Budeme hledat významy a témata, kterými se básník zabýval v autentickém prostředí Werichovy vily, které bychom ostatně místo Werichova mohli stejně tak říkat Holanova.

 

Divadlo a výtvarné umění

VÝTVARNÝ WORKSHOP ve spolupráci s lektorským oddělením Musea Kampa

Předmět: český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova

Čas: 90 minut

Cena: 750 Kč / skupina + vstupné student / 50 Kč (doprovod zdarma)

O tom, že divadelní hru nedělá jen její obsah a herci, ale také scéna a kostýmy, přesvědčí žáky a studenty workshop ve Werichově vile. Na konkrétní hře z repertoáru Osvobozeného divadla si děti vyzkouší skloubit dramatický obsah s její výtvarnou podobou, budou tak mít šanci zcela popustit uzdu své fantazie a přesadit hru třeba do současnosti.

 

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Všechny programy nabízíme také v anglickém, a po předchozí domluvě i jiném cizím, jazyce.  

komentované prohlídky

Jak prohlídky probíhají?

V rámci komentované prohlídky navštívíte muzeum s odborným výkladem lektora Werichovy vily. Se studenty si nejprve prohlédnete stálou expozici, srozumitelnou a zábavnou formou se seznámíte se slavnými a významnými obyvateli vily, ale také s historií stavby samotné. Zjistíte, jak se z koželužny stalo sídlo Josefa Dobrovského, kdy se sem nastěhoval Jan Werich a jaké básně vznikly za přízemními půlkruhovými okny, kde žil básník Vladimír Holan. Komentář je vždy přizpůsoben dané věkové kategorii a podněcuje tak ve studentech fantazii a kreativitu, zároveň umožňuje věnovat se ve specifickém prostředí tématům, na která ve školních osnovách nezbývá dostatek času.

Kolik prohlídky stojí a jaká je jejich kapacita? Cena prohlídky je 700 Kč plus vstupné 50 Kč/student, ideální počet dětí ve skupině je 25.

Jak dlouho prohlídky trvají? Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, časově se rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Prohlídky jsou připravovány v souladu s RVP. Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

divadelní představení

Tanky na plovárně – dospívání v 60. letech

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ve spolupráci se spolkem TisíciHRAn

Předmět: dějepis, český jazyk, občanská výchova
Čas: 60–90 minut

Život v 60. letech a téma emigrace v představení produkce TisíciHRAn.
Šedesátá léta byla takřka po celém světě obdobím revolty a touhy po změně. Především mladí lidé byli připraveni tvořit nový svět, který neměl mít se světem jejich rodičů nic společného. V Československu tato vlna přinesla snahu o obrodu socialismu a zrušení totalitní nadvlády komunistické strany. Naši tři protagonisté prožívali toto období jako studenti. Nasávali plnými doušky čerstvou atmosféru a formulovali své postoje k životu. Jak do jejich osudů zasáhlo násilné ukončení Pražského jara? Podle čeho se rozhodovali v kritických momentech? Emigrovali, nebo zůstali?
Dokumentární představení s pamětníky – neherci je třetím dílem série o významných epochách české historie. Pokouší se na dějiny dívat očima těch, kdo je žili, a probudit zájem mladých lidí o historii. Je určeno mladým divákům, žákům II.stupně a studentům středních škol, ale také jejich rodinám.

Účinkují: Renata Válová, Alena Laufrová, Jindra Synek
Režie: Tisícihran (Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza Vohryzková)
Projekce: Zdeněk Durdil
Technika: Vojtěch Kopta

Cena: 100 Kč vstupné/student (doprovod zdarma)
Termíny: 19.10., 23.11., 13.12. pro školy od 10:00, 17.10. a 12.12. pro veřejnost od 19:00

 

 

3 STRÁŽNÍCI

Divadelní představení ve spolupráci s Agenturou Pierrot.

Autor, režie, hudební nastudování: Ivo Kučera
Výprava, projekce: Ivan Vacke
Hrají: Ondřej Vacke, Pavel Husa, William Valerián, Marek Mikulášek
Čas: 85 minut

„Tři strážníci, to byla autorská solidarita, svízele řemesla, to byly premiérové ovace, fašistické demonstrace i společný odjezd za oceán. Tři strážníci, to byl pro nás obraz věrnosti, symbol všeho, oč jsme se společně pokoušeli.“ Jan Werich.
16 písní geniálního skladatele Jaroslava Ježka ve vícehlasém nastudování, nelehký osud a přátelství s V+W, osobitý nadhled a humor. Představení svérázným, místy až dokumentárním způsobem přibližuje trojici velkých osobností české kultury, které si zaslouží trvalou pozornost všech generací.

Cena: 130 Kč vstupné/student (doprovod zdarma)
Termíny: na objednání

 

Všichni Teigeho muži

Vypravěčská inscenace ve spolupráci se Storytelling o.s.
Předmět: český jazyk
Čas: 50 minut

20. léta 20. století. Mondénní a neodolatelná asonance se snoubí s metaforou, tím galantním světákem.
Když zazvoní třicet budíčků, probouzí se umění života – poetismus a všichni jeho muži.
Jací vlastně byli?

„Na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích.“

Možná tvořili denně a nebo jen na cestách. Psali si básně tužkou na hospodské účtenky nebo jen perem v poklidu své pracovny. Ženy je nejspíš obdivovaly a dost možná i velmi milovaly.
Jak vlastně žili, když poetismus mizel a oni byli ještě tak mladí?

Vladimír Holan, Vítězslav Nezval a Konstantin Biebl – tedy ne všichni, ale někteří z Teigeho mužů…

Co je to storytelling? Specifická divadelní disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.

Cena: 100 Kč/student (doprovod zdarma)
Termíny: na objednání

 

Pro více informací pište na e-mail rezervace@werichovavila.cz

Změna programu vyhrazena.

programy pro rodiny s dětmi

divadelní představení

Více info v sekci Nadcházející události.

workshopy a komentované prohlídky na objednávku

Werichova vila nabízí širokou škálu akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Jsou určeny pro všechny, kdo se zajímají o umění – pro dospělé, pro studenty a pro rodiny s dětmi.

Více info o workshopech pro veřejnost v sekci Nadcházející události.

Více info o komentovaných prohlídkách pro soukromé skupiny na: rezervace@werichovavila.cz

víkendové výtvarné a divadelní dílny

Více info v sekci Nadcházející události.

příměstský tábor

Příměstský tábor:

Více info na adrese Musea Kampa: rezervace@museumkampa.cz

programy pro veřejnost

seznam nadcházejících událostí

doprovodné programy pro veřejnost

komentované prohlídky + workshopy

Plánujete-li návštěvu vily s přáteli, máme pro Vás připravenu širokou škálu zábavných a interaktivních akcí, prohlídek i tvořivých dílen. Všechny aktivity rádi upravíme na míru právě pro Vaši skupinu.

Tyto programy pro Vás můžeme individuálně připravit v termínu a čase, který si vyberete a který bude v souladu s dalšími programy realizovanými ve vile. Doporučujeme rezervaci min. s týdenním předstihem. Pro více informací nás kontaktujte na na e-mailu rezervace@werichovavila.cz