Osvobozené divadlo před V + W

Přestože dnes máme Osvobozené divadlo spojené právě se jmény Voskovce a Wericha, vzniklo nezávisle na nich již roku 1926, tedy rok před jejich první divadelní hrou. Bylo vyhlášeno Jindřichem Honzlem, Jiřím Frejkou a Emilem Františkem Burianem jako divadelní sekce Svazu moderní kultury Devětsil. Pod názvem Osvobozené divadlo či Osvobozená scéna bylo ale již roku 1925 uvedeno několik představení.

Přídavné jméno odkazuje na knihu ruského režiséra Alexandra Tairova Das entfesselte Theater, ačkoliv „entfesselte“ znamená spíše odpoutaný. V každém případě se dávalo na vědomí, že nová scéna se nenechá omezovat zkostnatělou tradicí a hledá nové formy i výrazové prostředky. Důležitou roli hrál důraz na výtvarnou složku, a to nejen přímo na jevišti (scéna, kostýmy, světla), ale i mimo divadlo (plakáty). Osvobozené divadlo reflektovalo aktuální mezinárodní uměleckou scénu a výprava odrážela jak surrealistické a poetistické, tak dadaistické či konstruktivistické tendence. Velký důraz byl pak kladen na progresivní choreografii.

Navzdory tomu, že Honzl i Frejka byli avantgardisté, kterým šlo v podstatě o totéž, postupně mezi nimi narůstalo napětí. Zatímco Honzl byl vůči experimentu a improvizaci rezervovanější, uvolněnější Frejka se v Osvobozeném divadle cítil naopak příliš omezován. Roku 1927 tedy Frejka s částí souboru odešel a scénu přenechal Jindřichu Honzlovi. V témže roce má pak premiéru první hra dua V+W, slavná Vest Pocket Revue, která se později uvádí na prknech Osvobozeného divadla, kde sklízí velký úspěch.