XXI. ProART festival 2024

Mezinárodní workshop festival tance, herectví, psaní a dalších performing arts.

ProART Festival je tradiční umělecký workshop festival pro širokou laickou i odbornou veřejnost v žánrech herectví, zpěv, kreativní psaní, hudba…. Snažíme se lidi spojovat a nerozlišovat je na profesionály a amatéry. Proto nabízíme vyžití všem bez rozdílu věku nebo jakéhokoli sociálního zařazení a názorového spektra. Stačí být otevřený novému a nepoznanému a mít chuť umělecky tvořit a objevovat.

Můžete přihlásit na workshopy, které nabízejí profesionálům i široké veřejnosti výuku v oborech. Kurzy probíhají přes celý den, jsou odstupňovány podle obtížnosti, přičemž každý účastník si může denní rozvrh nakombinovat sám. Druhou částí festivalu je večerní program, který představuje pedagogy – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty v koncertních, tanečních či divadelních představeních. 

https://www.proart-festival.cz/cz/festival-praha-2024

Termín: 28. – 31. 7. 2024

Vstupenky: na webu festivalu https://prihlaska.proart-festival.cz/kurzy/praha