Anna Fodorová: První terapie

Nakladatelství Labyrint srdečně zve na uvedení románu PRVNÍ TERAPIE, který ve Werichově vile osobně představí autorka Anna Fodorová.

Vstup volný.

Datum: 30. 10.

Čas: 18:00

O románu:

Gail studuje psychoterapii v jednom londýnském institutu. Má dospívajícího syna a přítele,
jímž si není zcela jistá. Do života jí náhle vstoupí česká emigrantka Alena, její první klientka,
trpící představou, že ji někdo sleduje. Bolestné tajemství, které v sobě nese, ji téměř zbavilo
řeči. Ze střípků informací začne Gail pomalu sestavovat Alenin příběh, až se mimoděk
dostane do role detektiva. Její osobní život se přitom stále více rozpadá.
Napínavý psychologický román s detektivní zápletkou a překvapivým rozuzlením dává
nahlédnout do dilemat, s nimiž se začínající terapeuti potýkají.

Z angličtiny přeložila Pavla Horáková. Vydává nakladatelství Labyrint.

O autorce:

Anna Fodorová se narodila v roce 1946 v Bělehradu a vyrůstala v Praze. Otec byl
jugoslávský lékař, interbrigadista a prozaik Theodor Balk, matka německy píšící novinářka a
pozdější spisovatelka Lenka Reinerová. Anna studovala na VŠUP, po srpnu 1968 se
nevrátila do Československa, zůstala v Anglii a absolvovala film na londýnské Royal College
of Art. Natočila několik animovaných snímků pro dětské televizní pořady, vydala dětskou
knížku o ochočeném krokodýlovi s krizí identity, přednášela na renomované Central St.
Martin’s College of Art a psala televizní scénáře pro BBC. Během výcviku
psychodynamického poradenství a psychoanalytické psychoterapie publikovala články o
„ztrácení věcí“ a o transgeneračním přenosu traumatu. V roce 2015 vydala v nakladatelství
Karnac Books román The Training Patient, který česky vychází pod názvem První terapie.
Žije v Londýně a v současnosti pracuje jako soukromá psychoterapeutka.