Golem

Děti, vezměte své paní učitelky, pány učitele, rodiče a prarodiče a přijďte do podkroví Werichovy vily zjistit, jak to bylo se slavným Golemem!

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských legendách pojímána i tato oživená bytost, která neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy svého pána.

Termíny: 24. 9. a 6.11 v 10:00
Délka: 45 min
Cena: dítě / 100 Kč, dospělý / 50 Kč, pedagogický doprovod pro skupinu zdarma.
Rezervace a vstupenky na: rezervace@werichovavila.cz a GoOut.cz