Hrabal v kaleidoskopu tvorby

Jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů druhé poloviny dvacátého století Bohumila Hrabala můžeme charakterizovat též jako kronikáře křivolakých dějin Československa. Snad proto je příhodné ohlédnout se za jeho rozlehlým a rozmanitým dílem v roce různých výročí. Ať již se jedná o sté výročí příchodu rodiny Hrabalových do Nymburka, třiceti let od sametové revoluce či sta let od narození Medy Mládkové, která se stala efemérní (přesto výraznou) postavou Hrabalovy literární publicistiky.

Přednáška bude věnována krystalizaci Hrabalova svébytného literárního gesta, otázce tvorby v době zvýšeného společenského dohledu (cenzury), ale i na první pohled velmi osobního (a osobitého) psaní na sklonku osmdesátých let. Hrabalovo dílo odpovídá nejen na možnosti literární tvorby v nepříznivé době, nýbrž i na jistou zvratnost periferních (a slavných) bytostí. Kromě zmíněného bude přihlédnuto nejen k Hrabalovu hodnocení polistopadového vývoje (v zrcadle vlastní minulosti), nýbrž i k jeho americkému přednáškovému turné, na němž se potkal s Medou Mládkovou. Tento realistický aspekt jeho díla evokuje odpovědi na otázky, co říká postava svému autorovi, jako i naopak, co říká autor o své postavě.

Dílem Bohumila Hrabala provází doc. Jakub Češka, Ph.D.

Jakub Češka

(nar. 1971) je vedoucím Katedry elektronické kultury a sémiotiky na FHS UK v Praze a bezmála dvacet let se věnuje interpretaci prózy (Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Karla Čapka či Věry Linhartové) a literární teorii, v níž hledá a nachází osobitá východiska z etablovaných literárněteoretických škol. Publikoval desítky studií a čtyři monografie: kromě analýzy klíčových děl Bohumila Hrabala (Bohumil Hrabal – Autor v množném čísle, 2018)  například také motivickou analýzu díla Milana Kundery (Království motivů, 2005) či interpretaci jedné z ikon francouzské naratologie Rolanda Barthese (Zotročený mýtus: Roland Barthes, 2010).

Termín: 7. 11. 2019

Čas: 18:00

Vstupné: 30 Kč

Vstupenky k dostání na pokladně Werichovy vily před začátkem akce.