Koncert muzikantů ze Sdružení Osamělých písničkářů Jana Buriana

Vstupenky na místě před začátkem akce.