Lektorská komentovaná prohlídka Werichovy vily

Z kterého okénka házel pan Werich návštěvám klíče, od kterého autora viselo na stěnách nejvíce obrazů a jak vypadala místnost, ve které docházelo k legendárním setkáním a besedám? To a mnohé další se dozvíte na lektorské komentované prohlídce Werichovy vily.

Poslechnete si o bohaté historii Kampy, domku č. 501 a jeho obyvatelích, ke kterým patří Vladimír Holan, Josef Dobrovský i Zdeněk Wirth. Uvidíte, jak pan Werich od roku 1945 bydlel, dozvíte se o Osvobozeném divadle i Werichově filmové a pohádkové tvorbě. Ve sklepě se potkáte s Golemem, nahlédnete do podkroví, které bylo svého času archivem Osvobozeného divadla a svůj pokojíček v něm měla i vnučka Fanča.

Délka prohlídky je cca 60 minut.  

Termíny: 6. 3. 2024 v 17:00

Vstupenky: základní 150 Kč, student/senior 130 Kč na GoOut a pokladně Werichovy vily