Slavnostní otevření Werichovy vily

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových Vás srdečně zve na slavnostní otevření stálé expozice a multikulturního centra

Werichova vila
dne 30/6/2017 v 19:00

Úvodní slovo pronese pan Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, který také promluví o projektu Oživení Werichovy vily.

V průběhu slavnostního večera zavzpomínají na Jana Wericha vzácní hosté a slavnou éru Osvobozeného divadla připomenou písničky jejich tvůrců – Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka. Patronkou projektu Oživení Werichovy vily je paní Mathilda Nostitzová

Gala opening of the Werich Villa

Museum Kampa – the Jan and Meda Mládek Foundation cordially invites you to the gala opening of the permanent exhibition and multicultural centre

Werich Villa
30/6/2017 at 7 p.m.

The opening speech will be delivered by Jiří Pospíšil, the Chairman of the Board of Trustees of the Jan and Meda Mládek Foundation, who will also speak about the project to revitalise the Werich Villa.

The gala evening will be supported by distinguished guests in memory of Jan Werich and the songs of Jan Werich, Jiří Voskovec and Jaroslav Ježek will evoke the golden age of the Liberated Theatre.

The patroness of the project to revitalise the Werich Villa is Mathilda Nostitz.