ProART festival: Sny – Smetana 200

Taneční večer vycházející ze Smetanova klavírního cyklu hraného živě a současně z hudby skladatelky Beaty Hlavenkové na něho reagujícím.

Šesti dílný hudební cyklus bude zpracován choreografy-tanečníky a současně se zapojí i studenti ZUŠ. Cílem je nabídnout tvůrcům i interpretům tvořit na živou hudbu a reagovat zcela současným pohybovým slovníkem na “starou hudbu”, která v dnešní době již není choreograficky trendová, ale klade na choreografy i interprety nemalé nároky. Pracovat s hudbou – s takty, frázemi, hudebním zadáním. Jde o vytvoření zcela odlišných krátkých kusů v různých tanečních stylech, které budou mít jednotný prvek hudbu Bedřicha Smetany a jeho klavírní cyklus Sny v rekompozici Beaty Hlavenkové. 

Šesti charakteristickými skladbami nazvanými Reves (Sny) se Bedřich Smetana roku 1875 vrátil po více než deseti letech ke svému nejbližšímu nástroji – klavíru. Do skladatelovy koncepce se promítly dva určující kompoziční typy: klavírní charakteristická skladba a velká virtuózní kompozice, kterou se Smetana zabýval zejména ve švédském období. Důležitá byla také autorova zkušenost s prací na symfonických básních Mé vlasti, vznikajících ve stejné době jako Sny. Pevné myšlenkové sepětí cyklu zajišťuje téma první skladby (Le Bonheur éteint / Zaniklé štěstí), které prochází s logickou důsledností celým dílem a vrací se nejnápadněji v závěrečné skladbě. 

Choreografie: Martin Dvořák, Daniela Hanelová

Hudba: Bedřich Smetana a Beata Hlavenková

Tanec: Martin Dvořák, Daniela Hanelová, Kristýna Vébr / Klára Uhlířová a Renata Poláčková + vybraní žáci ZUŠ Modřice

Klavír: Kostiantyn Tyshko / Eliška Minářová

Termín: 31. 7. 2024. v 20:00 na zahradě vily

Vstupenky: základní 350 Kč, student/senior/účastník festivalu 250 Kč na GoOut a na pokladně Werichovy vily