Klasika u Wericha: Slovanský koncert


Edgaras Davidovičius,
tenor, Litva

Eva Esterková, soprán, Česká republika

Ahmad Hedar, klavír, Česká republika

Zahajovací koncert 2. ročníku hudebních slavností Klasika u Wericha 2022 představí především litevské a české písně, a to jak lidové, tak umělé. Program doplňují jej slovenské a polské. Cílem je poskytnout pestrý obraz písňové tvorby slovanských autorů na geografické linii – LITVA – POLSKO – ČESKO – SLOVENSKO.

A. Raudonikis: Švelnumas, Vilniaus andante

J. Gruodis: Visur Tyla

lidová píseň Už ežero ugnys dega

V. Klova: árie Rūtenio, opera Pilėnai

J. Tallat-Kelpša: Už aukštųjų kalnelių  

S. Šimkus: Kur bakūžė samanota

J. Hatze: Serenada

A. Bražinskas: píseň Ugnele (Ohýnek)

L. Janáček: Lidová nokturna (výběr)

J. Křička: Písně slunečné (výběr)

B. Martinů: Nové slovenské písně

M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom

K. Szymanowski: Piesni kurpiowskie (výběr)

polské lidové písně, aranž C. Kozietulski (výběr)

A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr)

A. Dvořák: Milostné písně (výběr)

Termín: 31. 5. 2022 v 19:00

Vstupenky: základní 490Kč, snížené 390Kč na GoOut a na pokladně Werichovy vily

Z důvodu nepříznivého počasí se koncert uskuteční v podkroví vily.