Tomin – poslední Platonův dialog

16/5/18, 18:00  Přednáška: Filosof,  disident,  signatář Charty 77 a pedagog Julius Tomin

Český filosof, disident, signatář Charty 77, pedagog a světově uznávaný znalec Platonova díla přednese po čtyřiceti letech od přerušení bytového semináře přednášku na téma „FAIDROS – PRVNÍ PLATONŮV DIALOG“

Přednáška je koncipována v duchu sokratovské tradice jako veřejné symposion Julia Tomina, studenta Milana Machovce a Jana Patočky, s možností oponovat či klást otázky.

MOTTO: 

„Ty, výborný muži, jsi Athéňan, občan obce, která je největší a nejproslulejší svou moudrostí a mocí, a ty se nestydíš starat se o peníze, abys jich měl co nejvíce, i o pověst a čest, avšak o rozum a pravdu a o duši, aby byla co nejlepší, o to se nestaráš ani nepečuješ? A jestliže to někdo z vás popře a bude tvrdit, že se stará, nepustím ho hned a neodejdu, nýbrž budu se ho dotazovat a budu ho zkoušet i usvědčovat, a jestliže se mi bude zdát, že nedosáhl dokonalosti, ale říká, že ano, budu ho kárat, že si nejcennějších věcí váží nejméně, a malichernějších více.“ (Obrana Sokratova)

 

 

Datum: 16/5/2018

Čas: 18:00

Vstupenky: Rezervace na pokladně Werichovy vily: 251 511 669.

Cena vstupenky: vstupné do vily