Werichovské potkávání 9 * JIŘÍ ŠLITR *

Snad všichni v tomto národě si zpívají písničky Jiřího Suchého s hudbou Jiřího Šlitra, i když často některé natolik zlidověly, že už ani nevnímáme jejich autory. Letos by Jiří Šlitr oslavil 95 let a to je ten důvod, který nás přiměl věnovat mu jedno Werichovské potkávání a zavzpomínat.

Uvidíme řadu méně známých dokumentárních snímků z archivu dcery Jiřího Šlitra Dominiky Křesťanové, která samozřejmě nebude na našem setkání chybět. Dr. Jan Tydlitát připravoval dlouhá léta v Rychnově nad Kněžnou festivaly ŠLITROVO JARO a má tak vzácné záznamy rozhovorů s lidmi, kteří měli k Jiřímu Šlitrovi blízko. Některé si budeme moci promítnout. Ze zvukového záznamu uslyšíme také Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou, kteří se nemohou osobně zúčastnit, ale přispěli svými vzpomínkami aspoň tímto způsobem. A jaký by to byl večer o Jiřím Šlitrovi, kdyby nezazněly jeho písničky! Zazpíváme si je všichni s kytarou Luďka Dohnala.

Připravují: Werichovci a Klub dobré nálady.

Datum: 1/4/2019

Čas: 17:00

Vstupné: 80,- Kč, senioři 50,- Kč; vstupenky k zakoupení na místě před konáním akce

Fotografie – zdroj: ČTK