XIX. ProART Festival 2022

Mezinárodní workshop festival tance, zpěvu, herectví, psaní a dalších performing arts

ProART Festival je tradiční umělecký workshop festival pro širokou laickou i odbornou veřejnost v žánrech tance, zpěvu, hudby, divadla, psaní, fotografie a video-médií. Snažíme se lidi spojovat a nerozlišovat je na profesionály a amatéry. Proto nabízíme vyžití všem bez rozdílu věku nebo jakéhokoli sociálního zařazení a názorového spektra. Stačí být otevřený novému a nepoznanému a mít chuť umělecky tvořit a objevovat.

Můžete přihlásit na workshopy, které nabízejí profesionálům i široké veřejnosti výuku v oborech – tanec, herectví, zpěv, fotografie, kreativní psaní, hudba, audio-video. Kurzy probíhají přes celý den, jsou odstupňovány podle obtížnosti, přičemž každý účastník si může denní rozvrh nakombinovat sám. Druhou částí festivalu je večerní program, který představuje pedagogy – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty v koncertních, tanečních či divadelních představeních. 

https://www.proart-festival.cz/cz/praha-2022/

Termín: 1. – 4. 8. 2022

Vstupenky: na webu festivalu https://prihlaska.proart-festival.cz/kurzy/praha